Tarieven

Uurtarief voor een gesprek is € 85.

Het begeleidingsproces varieert gewoonlijk tussen 5-10 sessies van 1 uur. 

Een gereduceerd tarief voor studenten en minima is mogelijk, je kunt hierover contact opnemen.  
Informatie over het begeleidingsproces is te vinden onder Vergoedingen
De psychosociaal therapeut is geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Fedratie Gezondheidszorg) en koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Dit betekent dat je mogelijk gebruik kunt maken van een vergoeding door de zorgverzekeraar.

Het gaat hierbij om een gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. 
Het eigen risico is hier niet op van toepassing.

Voor meer informatie en een overzicht van de vergoedingen zie:
Betaling

Betaling vindt plaats aan het einde van het gesprek. Hiervoor ontvang je een digitaal betaalverzoek.
Contante betaling is ook mogelijk, mits gepast. Er is geen pinautomaat aanwezig op de locaties. 
Na betaling wordt de factuur met betaalbevestiging per e-mail toegestuurd. Je kunt deze, indien van toepassing, indienen bij je zorgeverzekeraar. 


Afspraak verzetten of annuleren

Neem tijdig contact op voor het wijzigen van een afspraak.

Vanwege de reservering van de locatie is de praktijk genoodzaakt 50% in rekening te brengen voor afspraken die niet 48 uur van te voren worden afgezegd of verschoven. Houd er rekening mee dat kosten van zogenaamde 'no show' niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.